Posiadam uprawnienia dla członków rodziny wielodzietnej tj. 10% zniżki na usługi prawne.

Blog kancelarii adwokackiej 

Pragniemy dzielić się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem nie tylko podczas bezpośredniej współpracy, ale także na naszej stronie. Mamy nadzieję, że rozjaśnimy tym sposobem wiele nurtujących naszych Klientów spraw. Dlatego na blogu naszej kancelarii adwokackiej znajdą Państwo wiele praktycznych artykułów dotyczących zasad obecnie obowiązującego prawa, a także bieżących zmian w nim zachodzących.

W publikowanych przez nas wpisach pragniemy zawrzeć również odpowiedzi na istotne pytania regularnie stawiane nam przez Klientów. Dzięki temu dowiedzą się z nich Państwo między innymi, w jaki sposób ubiegać się o odszkodowanie, jak przebiega separacja czy rozwód, jakie umowy warto podpisywać u adwokata, jak rozwiązywać zawiłe kwestie związane z testamentem oraz wiele więcej! Serdecznie zapraszamy do lektury.

Nie każde zdarzenie, w wyniku którego pracownik doznaje uszczerbku na zdrowiu albo ponosi śmierć, uznawane jest za wypadek przy pracy. Aby tak było, spełnione muszą zostać warunki, które polski ustawodawca wymienił w zapisach ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

Wypadki z udziałem pojazdów wykonujących przewozy pasażerskie nie są niestety niczym niezwykłym. Zarówno miejskie autobusy i tramwaje, jak i busy prywatnych przewoźników czy autokary turystyczne, mogą się z kimś zderzyć albo wpaść do rowu. Czasem zresztą nawet zbyt gwałtowne hamowanie bywa niebezpieczne dla pasażerów.

Zgodnie z polskim prawem, oskarżony może w sądzie bronić się samodzielnie. Obrona ze strony prawnika jest obowiązkowa w przypadku osób nieletnich, niesłyszących, niewidomych lub niemych, a także gdy zachodzi wątpliwość co do poczytalności oskarżonego albo występują inne okoliczności utrudniające obronę, jak na przykład brak znajomości języka polskiego.

Sprawa rozwodowa może zakończyć się rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie lub z jej orzeczeniem. Z tą drugą opcją mamy do czynienia, gdy udowodnione zostanie, że to postępowanie jednego z małżonków doprowadziło do rozpadu związku małżeńskiego

Choć pod wieloma względami skutki orzeczenia separacji i rozwodu są podobne, to jednak istnieją tu również bardzo istotne różnice. W pierwszym przypadku małżonkowie stają się bowiem małżonkami w separacji, w drugim natomiast dochodzi do definitywnego rozwiązania związku małżeńskiego.

Chociaż słowo „spadek” kojarzy się przede wszystkim z nieruchomościami i pieniędzmi, to pamiętać trzeba, że może oznaczać ono również zaciągnięte przez zmarłego kredyty i niespłacone zobowiązania podatkowe.

Rozstrzygnięcie sądu nie zawsze musi okazać się w pełni korzystne. Zdarza się tak, że zupełnie nie zgadzamy się z jego treścią. Nie oznacza to jednak, że nie ma żadnej metody na wyrażenie swojego niezadowolenia w formie prawnej. 

Art. 4 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze wyraźnie wskazuje, że zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. 

Od początku działalności przyświecał nam jeden cel:

chcieliśmy nieść pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn, szukają pomocy prawnej.