Posiadam uprawnienia dla członków rodziny wielodzietnej tj. 10% zniżki na usługi prawne.

Blog kancelarii adwokackiej 

Pragniemy dzielić się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem nie tylko podczas bezpośredniej współpracy, ale także na naszej stronie. Mamy nadzieję, że rozjaśnimy tym sposobem wiele nurtujących naszych Klientów spraw. Dlatego na blogu naszej kancelarii adwokackiej znajdą Państwo wiele praktycznych artykułów dotyczących zasad obecnie obowiązującego prawa, a także bieżących zmian w nim zachodzących.

W publikowanych przez nas wpisach pragniemy zawrzeć również odpowiedzi na istotne pytania regularnie stawiane nam przez Klientów. Dzięki temu dowiedzą się z nich Państwo między innymi, w jaki sposób ubiegać się o odszkodowanie, jak przebiega separacja czy rozwód, jakie umowy warto podpisywać u adwokata, jak rozwiązywać zawiłe kwestie związane z testamentem oraz wiele więcej! Serdecznie zapraszamy do lektury.

Co obejmuje umowa majątkowa małżeńska? Treść intercyzy

Po zawarciu małżeństwa dochodzi do powstania małżeńskiej wspólności majątkowej. Wynika to bezpośrednio z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zaś stosunek ten następuje z mocy prawa. Oznacza to, że do jego powstania nie jest konieczne dokonanie żadnych dodatkowych czynności. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zawrzeć tzw. intercyzę.

Jak napisać odwołanie do sądu rodzinnego?

Rozstrzygnięcie sądu nie zawsze musi okazać się w pełni korzystne. Zdarza się tak, że zupełnie nie zgadzamy się z jego treścią. Nie oznacza to jednak, że nie ma żadnej metody na wyrażenie swojego niezadowolenia w formie prawnej. Stronom postępowania przysługują bowiem określone środki odwoławcze, dzięki którym możliwa jest zmiana orzeczenia sądu.

Kiedy adwokat może odmówić przyjęcia sprawy?

Art. 4 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze wyraźnie wskazuje, że zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Może jednak zdarzyć się tak, że odmówi on przyjęcia danej sprawy.

Kiedy sporządza się opinię prawną?

Niektóre zagadnienia prawne mogą budzić niemałe wątpliwości wśród osób, które nie posiadają wykształcenia prawniczego. Nie podlega wątpliwości, że trudno jest na własną rękę znaleźć rozwiązanie danego problemu. Internet czy znajomi nie zawsze udzielą nam wyczerpujących odpowiedzi, ponieważ każda sytuacja wiąże się z zupełnie odmiennymi okolicznościami. Z tego powodu wiele osób decyduje się na usługę sporządzenia opinii prawnej.

Jakie elementy powinien zawierać pozew rozwodowy?

Rozwód jest przykrym doświadczeniem, które niestety wiąże się również z formalnościami. Wszczęcie procesu rozwodowego wymaga bowiem wniesienia pozwu. Mogłoby się wydawać to prostą czynnością, jednak nic bardziej mylnego. Takie pismo powinno być skonstruowane zgodnie z literą prawa, a zarazem zachować sens logiczny oraz merytoryczny.

Czym jest mediacja rodzinna?

Mediacja jest jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Dobrowolna próba dojścia do porozumienia, czyli uregulowanie zasad współpracy w rodzinie, przez skłócone strony, jest możliwa, dzięki pomocy osoby trzeciej, zwanej mediatorem.

Jak ustalić wysokość alimentów?

Czasami zdarza się, że rodzina, wbrew temu, iż miała tworzyć nierozerwalną wspólnotę, rozpada się. Każdy zaczyna wtedy isć w swoją stronę, jednak nie znaczy to, że zamiera jakakolwiek łączność. O jej podtrzymywaniu świadczy chociażby konieczność płacenia alimentów. Tego rodzaju świadczenia, w zależności od konkretnych okoliczności, płaci się na przykład byłej żonie albo dziecku.

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Władza rodzicielska to w szczególności obowiązek i prawo do wykonywania opieki nad dzieckiem, jego wychowywaniem oraz zarządzania jego majątkiem. Przy rozwodzie małżonków, czy rozstaniu partnerów, rodzice niejednokrotnie samodzielnie deklarują współdziałanie w ustaleniu kontaktów z dziećmi oraz w podejmowaniu decyzji co do ich przyszłości. 

Dochodzenie nieważności testamentu

Przepisy dotyczące sporządzania testamentów dają znaczną swobodę dysponowania własnym majątkiem. Testator, czyli osoba, która spisuje testament, może dowolnie rozdysponować swój majątek. Musi się jednak liczyć z tym, że każdy testament może być zakwestionowany. O stwierdzenie nieważności testamentu może wystąpić każda osoba, która ma w tym interes prawny. Może to być np. członek rodziny, który został pominięty w testamencie lub jego udział w spadku został ograniczony. Sama możliwość dochodzenia nieważności testamentu w postępowaniu sądowym, nie przesądza jednak o uznaniu testamentu za nieważny. Ten, kto chce podważyć testament, musi bowiem udowodnić, że jest on nieważny.

Podział majątku po rozwodzie?

Ustanie małżeństwa oznacza nie tylko zmianę relacji między małżonkami, ale również powoduje skutki dla ich sytuacji majątkowej. Wraz z rozwodem majątek wspólny małżonków przestaje istnieć, a jego składniki muszą zostać odpowiednio oszacowane i w odpowiednich proporcjach trafić do byłych małżonków. Podział majątku po rozwodzie może zostać dokonany na mocy porozumienia między małżonkami lub na mocy decyzji podjętej przez sąd w ramach toczącego się postępowania rozwodowego, lub oddzielnej sprawy.

Testament a spadek – co zrobić, jeżeli najbliższe osoby nie są ujęte w testamencie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dziedziczenie może się odbywać na zasadach opisanych w Kodeksie Cywilnym lub na mocy sporządzonego testamentu. W przypadku dziedziczenia kodeksowego pozostawiony przez osobę zmarłą majątek należy się najbliższym krewnym, którzy są powołani do spadku w ściśle określonej kolejności. Z góry są ustalone również udziały w masie spadkowej, jakie przypadają poszczególnym osobom.

Czy umowę najmu podpisuje się u adwokata?

Podpisanie jakiejkolwiek umowy zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Nie można mieć pewności, czy osoba, z którą ją zawieramy, jest godna zaufania. Czy ma ona prawo, by podejmować określone zobowiązania? Nie wiemy też, czy nasz kontrahent wywiąże się w pełni z tego, co nam obiecał. Do tych wszystkich wątpliwości bardzo często dochodzi jeszcze jedno – bardzo ważne – pytanie: czy umowa jest sformułowana uczciwie? Czy podpisując ją, nie narazimy się na straty albo nie zobowiążemy się do czegoś, czego nie chcemy lub nie będziemy w stanie wykonać?

Rozwód – krok po kroku

Decyzja o rozwodzie to jedna z trudniejszych w naszym życiu. Bywa jednak, że mimo prób i starań nie ma satysfakcjonującej poprawy i jedynym wyjściem jest rozstanie. Rozwód to stwierdzone przez sąd zakończenie małżeństwa. Aby sąd mógł zdecydować o ustaniu małżeństwa, należy wykonać kilka czynności prawnych. Pierwszą z nich jest złożenie w sądzie rejonowym pozwu rozwodowego.

Odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej

Sztuka lekarska to szlachetna dziedzina, jednak nawet najlepiej wykwalifikowanym specjalistom mogą zdarzyć się pomyłki prowadzące do poważnych w skutkach uszczerbków na zdrowiu pacjenta. Pokrzywdzona w ten sposób bezbronna osoba nie pozostaje jednak na przegranej pozycji, a dochodzenie swoich praw należy do jej podstawowych obowiązków na drodze walki o sprawiedliwość i zadośćuczynienie za wyrządzony błąd medyczny.

Separacja – krok po kroku

Każdy, kto zawiera związek małżeński, wierzy, że spędzi resztę dni z małżonkiem. Jednak czasami sytuacja może przybrać taki obrót, iż dalsze wspólne życie staje się zbyt trudne. W takim momencie wiele osób rozważa wystąpienie o separację.

Jak można odwołać się od decyzji ZUS?

Decyzje wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zawsze bywają satysfakcjonujące. Najczęściej dotyczą one świadczeń emerytalnych, praw do zasiłków chorobowych czy odszkodowań rehabilitacyjnych. Są tacy, którzy zdecydowanie nie zgadzają się z opinią instytucji i żądają ponownego rozpatrzenia sprawy. Przyczyną tego może być brak umiejętności interpretacyjnych polskiego prawa oraz niezrozumienie wydanych wniosków. W takiej sytuacji każdemu płatnikowi przysługuje możliwość złożenia zażalenia lub odwołania się od decyzji ZUS. Warto wiedzieć, w jaki sposób to zrobić i co można dzięki temu zyskać.

Czym zajmuje się adwokat?

Zawód adwokata to profesja ciesząca się dużym poważaniem oraz zaufaniem społecznym. Większość ludzi kojarzy adwokata z sądem oraz togą, w którą jest ubrany podczas procesu.

Komu należą się alimenty po rozwodzie?

Zawierając związek małżeński, wierzymy, że dokonujemy najlepszego wyboru partnera życiowego i mamy nadzieję, że taki stan potrwa aż do naszej czy partnera śmierci. Niestety życie potem układa się różnie i nie zawsze zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Rozwód to dla większości z nas ostateczność, ale kiedy już do niego dochodzi, powinniśmy wiedzieć, jakie daje nam prawa i możliwości.

Od początku działalności przyświecał nam jeden cel:

chcieliśmy nieść pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn, szukają pomocy prawnej.