Posiadam uprawnienia dla członków rodziny wielodzietnej tj. 10% zniżki na usługi prawne.

Czy spadek można odrzucić?

Chociaż słowo „spadek” kojarzy się przede wszystkim z nieruchomościami i pieniędzmi, to pamiętać trzeba, że może oznaczać ono również zaciągnięte przez zmarłego kredyty i niespłacone zobowiązania podatkowe. Dlatego przyjęcie spadku nie zawsze oznacza same korzyści. Zaznaczmy jednak, że spadek można przyjąć na dwa sposoby:

  • wprost, czyli bez ograniczeń,
  • z dobrodziejstwem inwentarza.

Pierwsza opcja stanowi potencjalne zagrożenie dla spadkobierców, ponieważ oznacza ona przejęcie wszelkich długów, nawet jeśli znacząco przekraczają one wartość odziedziczonego majątku. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie wiąże się już z podobnym ryzykiem, bowiem w tym przypadku odpowiada się za długi już tylko do wysokości otrzymanego majątku.

 

Zmiana prawa spadkowego

prawo spadkowe

Do 2015 roku domyślnym sposobem dziedziczenia w naszym kraju było przyjmowanie spadku wprost, co wiele osób wpędziło w bardzo poważne problemy finansowe. Na szczęście prawo spadkowe uległo zmianie i dziś już bez składania żadnych oświadczeń spadki otrzymujemy z dobrodziejstwem inwentarza. Nie zmieniły się natomiast zasady odrzucania spadku. Wciąż możemy to zrobić u notariusza lub bezpośrednio przed sądem w ciągu sześciu miesięcy od momentu, w którym dowiedzieliśmy się o spadku.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku może złożyć, samodzielnie lub przez pełnomocnika, osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osób nieposiadających pełnej zdolności prawnej oświadczenie składają przedstawiciele ustawowi – np. w imieniu dzieci robią to zwykle rodzice, o ile zgodzi się na to sąd opiekuńczy.

Skutkiem odrzucenia spadku jest to, że spadkobiercę traktuje się tak samo jak osobę, która otrzymania spadku nie dożyła. A zatem do dziedziczenia w następnej kolejności powołani są jej zstępni. Jeśli osoba ta nie ma żadnych zstępnych, jej udziały w spadku podzielone zostają pomiędzy bezpośrednich spadkobierców.

 

Od początku działalności przyświecał nam jeden cel:

chcieliśmy nieść pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn, szukają pomocy prawnej.