Posiadam uprawnienia dla członków rodziny wielodzietnej tj. 10% zniżki na usługi prawne.

Sprawy rozwodowe

Uczestnictwo w sprawie rozwodowej jest oceniane przez psychologów jako jeden z najtrudniejszych momentów w życiu człowieka. Poziom stresu w trakcie rozwodu jest porównywany do tego, jaki jest odczuwalny w przypadku śmierci bliskiej osoby. Z tego względu chcemy pomóc Państwu przejść przez ten trudny czas i wyjaśnić wszystkie kwestie proceduralne, aby sprawa rozwodowa przebiegała bez nadmiernego stresu.

Zajmujemy się przygotowywaniem pism procesowych i uzasadnień wraz z powołaniem odpowiednich dowodów. Z naszą pomocą złożą Państwo pozew rozwodowy i ustalą wnioski formalne. Mogą to być wnioski o orzeczenie:

  • rozwodu o winie drugiego małżonka lub bez orzekania o winie,
  • władzy nad dziećmi,
  • alimentów na rzecz dzieci lub na rzecz byłego współmałżonka,
  • kontaktów małoletnich dzieci z rodzicem,
  • podziału wspólnego majątku.

Niezależnie od rodzaju sprawy rozwodowej warto skorzystać z pomocy specjalisty, który przeprowadzi Państwa przez cały ten wymagający i często długotrwały proces.

 

Podzielony dom i młotek


Rozwody i alimenty dla byłych współmałżonków

Tematyka rozwodów, separacji i alimentów to zagadnienia dotykające trudnych spraw z zakresu prawa rodzinnego. Kiedy o przyznanie prawa do alimentów ubiega się jedno z byłych małżonków istotne, jakie rozstrzygnięcia poczyniono w trakcie rozprawy rozwodowej. Małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, może ubiegać się o przyznanie alimentów, jeśli wykaże, że znajduje się w niedostatku. Taką możliwość mają zatem małżonkowie po rozwodzie w sytuacji, gdy żadne z nich nie zostało uznane za winne rozpadu małżeństwa, oboje ponoszą winę za rozpad związku lub też sąd nie zajmował się kwestią orzekania o winie na wniosek zainteresowanych.

Z kolei w przypadku kiedy rozpad związku i rozwód nastąpiły z wyłącznej winy jednego małżonka, uzyskanie alimentów jest nieco mniej skomplikowane. Wystąpienie stanu niedostatku u jednego z małżonków nie jest obligatoryjnym kryterium, które pozwala ubiegać się o przyznanie alimentów. Po wykazaniu, że rozwód znacząco pogorszył sytuację materialną niewinnego małżonka, sąd ustali, czy zasadne są żądania o finansowe wsparcie w zaspokajaniu usprawiedliwionych potrzeb strony.

 

Podział majątku

Podział majątku może obejmować wiele elementów takich, jak wspólny dom czy mieszkanie, działka, samochody, konta bankowe z oszczędnościami, a nawet posiadanie firmy. Przy podziale majątku pod uwagę brany jest jedynie majątek wspólny byłych małżonków w sytuacji, w której nie podpisali oni rozdzielności majątkowej. Majątek wspólny oznacza wszystkie przedmioty i prawa majątkowe, które zostały nabyte po zawarciu małżeństwa i wspólnoty majątkowej.

Istnieją dwa sposoby podziału majątku – umowny oraz sądowy. Umowny podział majątku jest możliwy jedynie w sytuacji, w której małżonkowie po rozwodzie są w stanie sami, bądź z pomocą mediatora, dojść polubownie do porozumienia w tym aspekcie. Taki przypadek może wymagać podpisania stosownej umowy oraz umożliwia podział majątku częściowy lub całościowy.

W przypadku braku porozumienia między byłymi małżonkami podział majątku może zostać przeprowadzony również na drodze sądowej. Wówczas należy złożyć odpowiedni wniosek. W standardowej procedurze majątek dzielony jest po połowie. Istnieją jednak szczególne sytuacje, w których wkład na wspólny majątek był bardzo nierównomierny i jeden z małżonków wnosi o uwzględnienie nierównych udziałów. W takiej sytuacji to sąd ustala odpowiedni podział majątku.

 


Od początku działalności przyświecał nam jeden cel:

chcieliśmy nieść pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn, szukają pomocy prawnej.