Posiadam uprawnienia dla członków rodziny wielodzietnej tj. 10% zniżki na usługi prawne.

Sporządzanie pism prawnych

Sporządzanie pism prawnych jest skomplikowanym procesem, który powinien uwzględniać wszelkie obowiązujące aktualnie przepisy oraz być zgodny z założeniami. Pismo prawne (lub procesowe) to dokument wykorzystywany w sprawach sądowych, za którego pomocą przekazywane są najważniejsze oświadczenia i wnioski stron biorących udział w postępowaniu. Dokument ten składany jest poza rozprawą, musi odpowiadać ustalonej odgórnie formie, a także zawierać określone elementy, takie jak:

 • oznaczenie sądu, do którego pismo jest kierowane,
 • dane osobowe stron biorących udział w rozprawie lub ich przedstawicieli,
 • określenie rodzaju pisma,
 • opis sprawy, jakiej dotyczy pismo procesowe, oświadczenie i dowody potwierdzające opisane okoliczności,
 • własnoręczny podpis strony składającej pismo,
 • ewentualne załączniki.

Przygotowując pisma prawne, warto więc korzystać z pomocy adwokackiej, by nie popełnić żadnego błędu i uwzględnić w nich wszystkie wymagane informacje.

 

Jakie pisma prawne sporządzamy?

W naszej kancelarii we Wrocławiu zajmujemy się sporządzaniem różnego rodzaju pism prawnych, które są kierowane do sądu podczas rozpraw dotyczących odszkodowań, prawa pracy, prawa spadkowego, prawa rodzinnego, prawa handlowego, prawa gospodarczego oraz wielu innych. Przedmiotem pisma procesowego może być:

 • apelacja,
 • pozew,
 • zażalenie,
 • skarga,
 • wniosek,
 • akt oskarżenia.

Niezależnie od rodzaju pisma bardzo ważne jest dokładne, przejrzyste i logiczne przedstawienie wszystkich najistotniejszych okoliczności sprawy, a jednocześnie zachowanie zwięzłej formy dokumentu. W przeciwnym razie pismo może zostać odrzucone, a rozprawa sądowa będzie trwała jeszcze dłużej, przez co wzrosną jej koszty.

 

Od początku działalności przyświecał nam jeden cel:

chcieliśmy nieść pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn, szukają pomocy prawnej.