Posiadam uprawnienia dla członków rodziny wielodzietnej tj. 10% zniżki na usługi prawne.

Czym się różni separacja od rozwodu?

Choć pod wieloma względami skutki orzeczenia separacji i rozwodu są podobne, to jednak istnieją tu również bardzo istotne różnice. W pierwszym przypadku małżonkowie stają się bowiem małżonkami w separacji, w drugim natomiast dochodzi do definitywnego rozwiązania związku małżeńskiego. Dlatego właśnie podstawą rozwodu musi być stwierdzenie, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozpadowi. Do orzeczenia separacji wystarczy uznanie, że rozpad jest zupełny, ale niekoniecznie trwały.

W przypadku separacji przyjmuje się, że małżonkowie mogą po pewnym czasie powrócić do wspólnego życia. Kiedy oboje zgodnie złożą taki wniosek, sąd orzeknie o zniesieniu separacji. Rozwodu natomiast cofnąć się nie da. Gdyby rozwiedzeni małżonkowie uznali, że chcieliby znów stworzyć związek małżeński, muszą wstąpić w niego jeszcze raz na takich samych zasadach, jak gdyby nigdy małżeństwem nie byli.

 

Rozwód i separacja a wzajemna pomoc oraz alimenty

pozew rozwodowy

Zarówno po rozwodzie, jak i po orzeczeniu separacji istnieje możliwość zasądzenia alimentów. Dlatego w jednym i drugim przypadku warto zwrócić się o pomoc do doświadczonych specjalistów od prawa rodzinnego – mieszkańców Wrocławia i okolic zachęcamy więc do skorzystania z usług naszej kancelarii. Ważną różnicę stanowi to, że alimenty zasądzane w związku z rozwodem mogą być ograniczone czasowo, natomiast w przypadku separacji takie ograniczenie nie występuje.

Kolejna różnica dotyczy obowiązku niesienia sobie wzajemnej pomocy. Niekoniecznie materialnej, chociaż i to może okazać się potrzebne. Chodzi tu jednak przede wszystkim o wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak ciężka choroba. Po rozwodzie byli małżonkowie nie są do tego zobowiązani. Za to małżonkom pozostającym w separacji prawo nakazuje niesienie sobie wzajemnej pomocy w uzasadnionych sytuacjach. Jak zatem widać, różnice pomiędzy rozwodem a separacją nie ograniczają się tylko do tego, czy mamy do czynienia z orzeczeniem odwracalnym, czy też nieodwracalnym.

 

Od początku działalności przyświecał nam jeden cel:

chcieliśmy nieść pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn, szukają pomocy prawnej.