Posiadam uprawnienia dla członków rodziny wielodzietnej tj. 10% zniżki na usługi prawne.

Prawo wykroczeń

Prawo wykroczeń jest związane z prawem karnym i regulowane przez Kodeks wykroczeń. Choć odpowiedzialność za wykroczenie nie jest odpowiedzialnością karną, również wiąże się z wymierzeniem stosownej kary. Wykroczenie jest bowiem czynem określanym jako społecznie szkodliwy, jednak cechuje się znacznie mniejszą szkodliwością niż przestępstwo. Sprawca wykroczenia może więc podlegać karze ograniczenia wolności, aresztu, nagany lub grzywny, która nie może być wyższa niż 5 tys. zł. ani niższa niż 20 zł.

Są to kary znacznie mniejsze niż w przypadku poważnych przestępstw, które mogą wiązać się z nawet dożywotnim pozbawieniem wolności. Warto również pamiętać, że prawu wykroczeń podlegają nie tylko osoby dorosłe, ale również niepełnoletnie, które ukończyły 17 lat. Nasza kancelaria znajduje się we Wrocławiu i zajmujemy się rozmaitymi sprawami z zakresu prawa wykroczeń.

 

Jakie kwestie są regulowane przez prawo wykroczeń?

Prawo wykroczeń reguluje wiele rozmaitych kwestii, które dotyczą czynów o niewielkiej szkodliwości społecznej. W naszej wrocławskiej kancelarii do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Zapewniamy Klientom wsparcie oraz reprezentowanie przed sądem w przypadkach dotyczących m.in.:

  • niebezpiecznych zachowań na drodze i naruszania przepisów drogowych,
  • prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu,
  • niezapinania pasów lub rozmawiania przez telefon komórkowy w trakcie prowadzenia pojazdu,
  • aktów wandalizmu i zakłócania spokoju publicznego,
  • śmiecenia na ulicach,
  • nielegalnego handlu lub żebrania.

Poza reprezentacją Klientów zajmujemy się sporządzaniem wszystkich niezbędnych pism procesowych oraz środków zaskarżenia, a także udzielaniem porad prawnych na każdym etapie prowadzonej sprawy dotyczącej prawa wykroczeń.

 

Od początku działalności przyświecał nam jeden cel:

chcieliśmy nieść pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn, szukają pomocy prawnej.