Posiadam uprawnienia dla członków rodziny wielodzietnej tj. 10% zniżki na usługi prawne.

Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy i jak dochodzić z jego tytułu odszkodowania?

Nie każde zdarzenie, w wyniku którego pracownik doznaje uszczerbku na zdrowiu albo ponosi śmierć, uznawane jest za wypadek przy pracy. Aby tak było, spełnione muszą zostać warunki, które polski ustawodawca wymienił w zapisach ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wypadek przy pracy zdefiniowano tam jako zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną i mające związek z realizacją obowiązków zawodowych.

Przy czym związek z pracą rozumiany jest dość szeroko i obejmuje na przykład czas pozostawania pracownika do dyspozycji pracodawcy w drodze pomiędzy siedzibą przedsiębiorstwa a miejscem wykonywania zleconych czynności. Istnieje również kategoria wypadków kwalifikowanych na równi z wypadkiem przy pracy. Chodzi tutaj o zdarzenia, do których dochodzi w trakcie podróży służbowej, szkoleń albo podczas wykonywania zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

 

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

wypadek na budowie

Pracownikowi, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie wysokości 20 proc. średniego wynagrodzenia za każdy procent tego uszczerbku. Odszkodowania dochodzić można zarówno z ubezpieczenia społecznego, jak i bezpośrednio od pracodawcy. Uzyskanie go nie zawsze jednak jest łatwe, dlatego warto zwrócić się o pomoc do specjalistów od odszkodowań – mieszkańców Wrocławia zachęcamy więc do skorzystania z usług naszej kancelarii.

Pamiętać trzeba, że to poszkodowany pracownik musi udowodnić odpowiedzialność pracodawcy za zaistniałe zdarzenie. Musi wykazać zarówno szkody, jak i prowadzący do nich związek przyczynowo-skutkowy. Co istotne, nawet wówczas, gdy poszkodowany przyczynił się w jakimś stopniu do zdarzenia, nie oznacza to, że traci on prawo do odszkodowania. Dlatego w każdym przypadku należy walczyć o zadośćuczynienie.

 

Od początku działalności przyświecał nam jeden cel:

chcieliśmy nieść pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn, szukają pomocy prawnej.