Posiadam uprawnienia dla członków rodziny wielodzietnej tj. 10% zniżki na usługi prawne.

Podział majątku

Rozwód wiąże się z dopełnieniem wielu istotnych kwestii, które niekiedy mogą okazać się bardzo problematyczne. Podział majątku jest jedną z nich i często stanowi podstawę konfliktu pomiędzy stronami. Majątek rozwodzących się małżonków składa się z dwóch części: majątku osobistego, który nie podlega standardowemu podziałowi oraz wspólnego, który musi zostać odpowiednio rozdzielony pomiędzy nimi. Zazwyczaj podział majątku wspólnego następuje po połowie, jednak w niektórych sytuacjach jeden z małżonków może ubiegać się o przyznanie mu większej części.

Niezależnie od sytuacji, w jakiej się Państwo znaleźli, warto skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej, która nie tylko pomoże w polubowny sposób zażegnać spór, ale też przyczyni się do korzystnego dla Klienta rozwiązania danej kwestii. Nasze usługi z zakresu podziału majątku oraz pozostałych spraw rozwodowych świadczymy we Wrocławiu, dlatego zapraszamy do współpracy Klientów z tego miasta i okolic.

 

Kiedy warto skorzystać z pomocy prawnej przy podziale majątku?

Z pomocy prawnej przy podziale majątku warto skorzystać zarówno w sytuacji konfliktowej, jak i podczas polubownego przebiegu rozwodu. Warto bowiem pamiętać, że istnieją dwa sposoby podziału majątku: sądowy oraz umowny. Podział na drodze sądowej konieczny jest w sytuacji, gdy pomiędzy byłymi małżonkami nie ma żadnego porozumienia. Wówczas to sąd decyduje o tym, jak wspólny majątek zostanie między nimi rozdzielony.

Podział umowny natomiast może przebiegać, opierając się o polubowne mediacje. W takiej sytuacji dokonane w towarzystwie prawnika ustalenia są spisywane, a w przypadku podziału nieruchomości konieczna jest forma aktu notarialnego. Podziałowi ulegają wszystkie przedmioty majątkowe, które zostały nabyte w trakcie trwania wspólności majątkowej małżonków. Zaliczają się do nich zarówno własności nabyte wspólnie, jak i przez każdego z nich osobno.

 

Od początku działalności przyświecał nam jeden cel:

chcieliśmy nieść pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn, szukają pomocy prawnej.