Posiadam uprawnienia dla członków rodziny wielodzietnej tj. 10% zniżki na usługi prawne.

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe reguluje prawa i obowiązki majątkowe po śmierci ich właściciela, jest gałęzią prawa cywilnego. Niestety, spadki to nie tylko oszczędności, nieruchomości i posiadany majątek, ale także długi i zobowiązania – jak na przykład zaciągnięte kredyty i obciążenia podatkowe. Sprawy spadkowe należą do specjalizacji, którymi zajmuje się nasza kancelaria.

Oferujemy Porady prawne dotyczące różnych kwestii prawa spadkowego, a więc m.in. stwierdzenia nabycia wniosku, spraw o zachowek oraz podział majątku. W ramach współpracy w kwestii dziedziczenia zapewniamy także przygotowanie pism procesowych, opracowanie opinii prawnych oraz reprezentowanie Klientów we wszystkich postępowaniach przed sądami i organami administracji publicznej. Zajmujemy się także reprezentacją Klienta przed Urzędem Skarbowym, w celu ustalenia kwestii dotyczących nabycia spadku.

 

Stempel i młotek


W ramach prowadzonych spraw z zakresu prawa spadkowego zajmujemy się przede wszystkim:

  • stwierdzeniem nabycia spadku,
  • wykonaniem działu spadku,
  • uchyleniem aktu poświadczenia dziedziczenia,
  • przejęciem lub odrzuceniem spadku,
  • dochodzeniami nieważności dokumentu,
  • dochodzeniami zachowku.

Oferujemy porady prawne dotyczące stwierdzenia nabycia spadku, spraw o zachowek oraz podziału majątku. Naszym Klientom możemy zaproponować także pomoc w sporządzeniu testamentu i zdolności testamentowej oraz doradztwo w sprawach związanych z podjętymi decyzjami spadkowymi. Pomagamy w zakresie długów spadkowych, wydziedziczenia oraz zabezpieczania spadku wraz ze spisem i wykazem inwentarza.

 

Sprawy spadkowe – o czym należy wiedzieć?

Rozwiązując sprawy spadkowe, należy znać wiele reguł obowiązujących w trakcie rozstrzygania procesów z nimi związanych. Prawo spadkowe reguluje czas, w którym osoby powołane do spadku muszą go przyjąć lub odrzucić. Jest to okres 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobiercy dowiedzieli się o istnieniu testamentu. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku można złożyć u notariusza lub bezpośrednio przed sądem.

Sprawy spadkowe rozstrzyga sąd rejonowy należny dla ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkobiercy. Dokumentem, który potwierdza nabycie spadku jest sporządzony przez adwokata akt poświadczenia dziedziczenia lub wydane przez sąd stwierdzenie o nabyciu spadku.

 

Dziedziczenie spadku wprost czy z dobrodziejstwem inwentarza?

Sprawy spadkowe nie dotyczą jedynie otrzymywania zysków. Niekiedy otrzymanie spadku to nie tylko przywileje, ale również niedogodności. Problem pojawia się, kiedy osoba zmarła była zadłużona. Jeśli spadkobiercy nie złożyli oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w terminie, wówczas dziedziczyli oni spadek wprost, czyli bez ograniczeń. Ta forma dziedziczenia często prowadziła do osobistych tragedii, ponieważ spadkobiercy przejmowali odpowiedzialność za długi spadkowe, nawet jeśli znacznie przekraczały one dziedziczony majątek.

Zgodnie z aktualnymi przepisami brak oświadczenia o decyzji w sprawie spadku powoduje, że spadkobiercy dziedziczą majątek nie wprost a z dobrodziejstwem inwentarza. Jest to znacznie korzystniejsze, w przypadku kiedy zmarły miał wysokie długi, kredyty lub pożyczki, nawet takie, których spadkobiercy nie byli świadomi.

Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza jest drugą możliwością przyjęcia spadku. Taka forma dziedziczenia oznacza, że przyjmujący spadek odpowiada za długi osoby zmarłej jedynie do wysokości otrzymywanego majątku. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza to znacznie bezpieczniejsza procedura, spadkobiercy nie muszą się obawiać, że zostaną zmuszeni do spłaty zobowiązań zmarłego z własnej kieszeni.

 


Od początku działalności przyświecał nam jeden cel:

chcieliśmy nieść pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn, szukają pomocy prawnej.