Posiadam uprawnienia dla członków rodziny wielodzietnej tj. 10% zniżki na usługi prawne.

Prawo cywilne

Prawo cywilne określa, jak powinny przebiegać relacje pomiędzy podmiotami oraz sposób postępowa, bez wyróżniania stosunku podporządkowania się jednego podmiotu – drugiemu. Jest taką gałęzią prawa, z którą każda osoba fizyczna lub prawna ma do czynienia na co dzień. Podstawę prawa cywilnego stanowi Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami. Prawo cywilne dzieli się na kilka obszarów, do których należy między innymi:

 • prawo ogólne – regulujące wszystkie dziedziny życia,
 • prawo rzeczowe i prawo własności – gwarantuje przestrzeganie zasad i praw do korzystania z rzeczy,
 • prawo zobowiązań – normujące działania pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą.

Do prawa cywilnego należy także prawo rodzinne, spadkowe, autorskie i pracy.

W naszej kancelarii we Wrocławiu zajmujemy się sprawami z zakresu prawa cywilnego, dotyczącymi zarówno osób prywatnych i przedsiębiorców. Zapewniamy pomoc prawną w sprawach dotyczących między innymi:

 • sporządzania umów cywilnoprawnych i pism procesowych,
 • pomocy w zakresie postępowania reklamacyjnego,
 • doradztwa w sprawach odszkodowawczych,

Z chęcią zajmiemy się także sprawami z zakresu obrotu i sprzedaży nieruchomości czy w postępowania o upadłość konsumencką.

 

Czarny młotek


Jakie normy prawne obowiązują w prawie cywilnym?

Zbiór zasad prawa cywilnego stale się powiększa, jednak istnieje 9 głównych norm, mających nadrzędny charakter. Zalicza się do nich zasady:

 1. ochrony osoby ludzkiej,
 2. praw podmiotowych,
 3. autonomii woli stron,
 4. ochrony dobrej wiary (w kontekście zapewnienia pewności obrotu prawnego),
 5. łagodzenia rygoryzmu prawa przez klauzule generalne,
 6. jednakowej ochrony każdej własności,
 7. ochrony praw cywilnych przez niezawisłe sądy,
 8. cywilnej odpowiedzialności za długi,
 9. odpowiedzialności za szkodę.

Jeśli potrzebują Państwa wsparcia w zakresie prawa cywilnego, zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii we Wrocławiu. W trakcie naszej wieloletniej działalności zdobyliśmy bogate doświadczenie, rozwiązując różne, nawet bardzo zawiłe i skomplikowane kwestie. Co więcej, wszyscy nasi mecenasi na bieżąco pogłębiają swoją wiedzę w tym zakresie oraz aktualizują informacje związane z obowiązującym prawem.

 


Od początku działalności przyświecał nam jeden cel:

chcieliśmy nieść pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn, szukają pomocy prawnej.