Posiadam uprawnienia dla członków rodziny wielodzietnej tj. 10% zniżki na usługi prawne.

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Sprawa rozwodowa może zakończyć się rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie lub z jej orzeczeniem. Z tą drugą opcją mamy do czynienia, gdy udowodnione zostanie, że to postępowanie jednego z małżonków doprowadziło do rozpadu związku małżeńskiego. Najczęściej chodzi w takich przypadkach o zdradę, przemoc fizyczną lub psychiczną, alkoholizm lub inne nałogi.

Uczestnictwo w sprawie rozwodowej – szczególnie wówczas, gdy drugiej osobie staramy się udowodnić winę za zaistniałą sytuację – stanowi niezwykle trudne przeżycie, które na dodatek ciągnąć się może przez wiele miesięcy. Dlatego tak ważne jest skorzystanie z pomocy profesjonalistów doświadczonych w prowadzeniu spraw rozwodowych – mieszkańców Wrocławia zachęcamy więc do kontaktu z naszą kancelarią.

 

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty i podział majątku

podział domu

Jak wspomnieliśmy, sprawa rozwodowa, która zakończyć ma się orzeczeniem o winie, to trudny i czasochłonny proces. Dlaczego więc w ogóle decydować się na taki sposób zakończenia małżeństwa? Najważniejszą korzyścią, jaką można dzięki temu osiągnąć, są alimenty przyznane na rzecz poszkodowanego małżonka. Jeżeli jeden z małżonków zostanie uznany za winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociągnie za sobą pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd może orzec, że małżonek winny będzie zobowiązany do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego.

Orzeczenie o winie nie ma natomiast wpływu na podział majątku. Osoba odpowiedzialna za rozpad pożycia zachowuje tutaj pełnię swoich praw. Z jednym wyjątkiem! Chodzi o sytuację, w której rozpad małżeństwa związany jest właśnie z kwestiami finansowymi. To znaczy, że wina małżonka polegała na trwonieniu wspólnych pieniędzy, na przykład w związku z nałogami. Tylko wówczas strona poszkodowana ma szansę na korzystniejszy dla siebie podział wspólnego dotychczas majątku.

 

Od początku działalności przyświecał nam jeden cel:

chcieliśmy nieść pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn, szukają pomocy prawnej.