Posiadam uprawnienia dla członków rodziny wielodzietnej tj. 10% zniżki na usługi prawne.

Jak napisać odwołanie do sądu rodzinnego?

Rozstrzygnięcie sądu nie zawsze musi okazać się w pełni korzystne. Zdarza się tak, że zupełnie nie zgadzamy się z jego treścią. Nie oznacza to jednak, że nie ma żadnej metody na wyrażenie swojego niezadowolenia w formie prawnej. Stronom postępowania przysługują bowiem określone środki odwoławcze, dzięki którym możliwa jest zmiana orzeczenia sądu.

W jaki sposób można odwołać się od orzeczenia sądu rodzinnego?

Na wstępie należy zaznaczyć, że pod pojęciem „orzeczenia” kryją się dwie formy, a mianowicie postanowienie oraz wyrok. Jest to o tyle istotne, że do każdej z nich przysługuje inny rodzaj środka odwoławczego. Wiąże się to również z między innymi odmiennymi terminami wniesienia pisma oraz właściwością sądu.

Warto podkreślić, że od postanowienia przysługuje zażalenie, zaś od wyroku apelacja. Pismo składa się w obu przypadkach do sądu II instancji. Pamiętaj, że w pierwszej kolejności musisz złożyć wniosek o wydanie odpisu wyroku lub postanowienia wraz z uzasadnieniem. Masz na to 7 dni od dnia jego ogłoszenia. Na złożenie apelacji przysługuje Ci 2-tygodniowy termin, zaś postanowienia jedynie 7-dniowy.

sąd rodzinny

Co musi zawierać odwołanie do sądu rodzinnego?

Na to pytanie zdecydowanie nie sposób odpowiedzieć jednoznacznie, bowiem wszystko zależy od treści postanowienia lub wyroku, żądań strony postępowania oraz jej indywidualnej sytuacji. Od wielu lat zajmuję się prawem rodzinnym we Wrocławiu, dlatego chętnie pomogę Ci z napisaniem oraz wniesieniem środka odwoławczego. Należy nadmienić, że nie jest to proste pismo i osoba bez stosownego wykształcenia może mieć z nim niemałe trudności. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą.

Pamiętaj, że nie możesz ponownie wnieść środka odwoławczego, ponieważ sąd ma prawo uznać takie zachowanie za zbędne wydłużanie postępowania. Z tego powodu należy przyłożyć szczególną uwagę do właściwego sformułowania treści pisma, wniesienia go w terminie oraz do odpowiedniego sądu.

Od początku działalności przyświecał nam jeden cel:

chcieliśmy nieść pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn, szukają pomocy prawnej.