Posiadam uprawnienia dla członków rodziny wielodzietnej tj. 10% zniżki na usługi prawne.

Reprezentowanie przed sądem

W zakres oferty naszej kancelarii wchodzi nie tylko udzielanie porad prawnych, uczestniczenie w negocjacjach czy sporządzanie pism prawnych i innych dokumentów, ale też reprezentowanie przed sądem oraz innymi podmiotami. Nie każda osoba chce bowiem występować w sądzie samodzielnie. Wówczas doskonałym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z adwokatem, który nie tylko odpowiednio przygotuje Klienta do rozprawy, ale też będzie występował w jego imieniu.

W naszej kancelarii we Wrocławiu zapewniamy reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, a także pozostałymi organami państwowymi na każdym etapie postępowania sądowego. Dzięki temu zyskają Państwo pewność, że wszelkie terminy, wymogi i obostrzenia zostaną bezwzględnie zachowane, co sprzyja korzystnemu rozwojowi i szybszemu rozwiązaniu danej sprawy.

 

Na czym poleca rola obrońcy w sądzie?

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach dotyczących prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa własnościowego oraz innych kwestii z zakresu prawa cywilnego i nie tylko. Występujemy w imieniu Klientów również podczas całego przebiegu postępowania karnego. Rola obrońcy w sądzie polega na ochronie oraz obronie praw osoby oskarżonej, a także podejmowaniu zgodnych z prawem działań mających na celu jej uniewinnienie.

Wszystkie czynności wykonywane przez adwokata w sądzie powinny działać na korzyść oskarżonego. Warto przy tym pamiętać, że obrońca może być upoważniony do wykonywania wszystkich czynności w imieniu swojego Klienta lub wyłącznie niektórych. Do jego obowiązków może więc należeć m.in. składanie pism procesowych, zadawanie pytań oskarżonemu, świadkom i innym uczestnikom rozpraw, a także dostarczanie materiałów dowodowych.

 

Od początku działalności przyświecał nam jeden cel:

chcieliśmy nieść pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn, szukają pomocy prawnej.