Posiadam uprawnienia dla członków rodziny wielodzietnej tj. 10% zniżki na usługi prawne.

Prawo pracy

Prawo pracy dotyczy zarówno pracodawców, jak i pracowników, regulując ich prawa oraz obowiązki, a także opiera się na Kodeksie pracy. Jest to najważniejszy akt zawierający zbiór zasad prawnych, które powinny być bezwzględnie przestrzegane w każdym miejscu pracy. Pomoc naszej kancelarii adwokackiej z Wrocławia z zakresu prawa pracy może dotyczyć między innymi:

 • konfliktów pomiędzy przełożonym a podwładnym,
 • mobbingu,
 • braku wypłacanych na czas wynagrodzeń,
 • źle skonstruowanej umowy o pracę lub cywilnoprawnej,
 • bezpodstawnego zwolnienia z pracy,
 • wypadków przy pracy.

Wszystkie kwestie związane z prawem pracy powinny być rozpatrywane indywidualnie oraz bardzo szczegółowo. Każdy przypadek jest bowiem inny oraz może być spowodowany różnymi przyczynami. Pomoc prawna jest niezbędna w każdej sytuacji, w której w zakładzie pracy występują zachowania niezgodne z obowiązującym Kodeksem.

 

Zakres usług z zakresu prawa pracy

W naszej kancelarii udzielamy wsparcia z zakresu prawa pracy zarówno Klientom biznesowym, jak i prywatnym. Współpracujemy z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, a także osobami, które nie prowadzą działalności gospodarczej i są pracownikami. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że obie strony mogą potrzebować pomocy prawnej, która w korzystny sposób rozwiąże konfliktową sytuację. Zakres naszych usług obejmuje:

 • sporządzanie rozmaitych pism i dokumentów (takich jak regulaminy, umowy o pracę i cywilnoprawne, kontrakty, wypowiedzenia umów, umowy o zachowaniu poufności i zakazie konkurencji),
 • sprawdzanie poprawności umów, regulaminów i innych dokumentów,
 • reprezentację Klientów przed sądami pracy, Państwową Inspekcją Pracy i innymi podmiotami,
 • przygotowywanie pozwów,
 • bieżącą obsługą prawną firm z zakresu prawa pracy.

Ponadto w naszej wrocławskiej kancelarii udzielamy porad prawnych związanych z każdą dziedziną prawa. W razie potrzeby jesteśmy również w stanie poprowadzić mediacje lub negocjacje pomiędzy skonfliktowanymi pracodawcami i pracownikami w celu znalezienia polubownego rozwiązania sytuacji.

 

Od początku działalności przyświecał nam jeden cel:

chcieliśmy nieść pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn, szukają pomocy prawnej.