Posiadam uprawnienia dla członków rodziny wielodzietnej tj. 10% zniżki na usługi prawne.

Blog kancelarii adwokackiej 

Pragniemy dzielić się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem nie tylko podczas bezpośredniej współpracy, ale także na naszej stronie. Mamy nadzieję, że rozjaśnimy tym sposobem wiele nurtujących naszych Klientów spraw. Dlatego na blogu naszej kancelarii adwokackiej znajdą Państwo wiele praktycznych artykułów dotyczących zasad obecnie obowiązującego prawa, a także bieżących zmian w nim zachodzących.

W publikowanych przez nas wpisach pragniemy zawrzeć również odpowiedzi na istotne pytania regularnie stawiane nam przez Klientów. Dzięki temu dowiedzą się z nich Państwo między innymi, w jaki sposób ubiegać się o odszkodowanie, jak przebiega separacja czy rozwód, jakie umowy warto podpisywać u adwokata, jak rozwiązywać zawiłe kwestie związane z testamentem oraz wiele więcej! Serdecznie zapraszamy do lektury.

Niektóre zagadnienia prawne mogą budzić niemałe wątpliwości wśród osób, które nie posiadają wykształcenia prawniczego. Nie podlega wątpliwości, że trudno jest na własną rękę znaleźć rozwiązanie danego problemu. 

Rozwód jest przykrym doświadczeniem, które niestety wiąże się również z formalnościami. Wszczęcie procesu rozwodowego wymaga bowiem wniesienia pozwu. Mogłoby się wydawać to prostą czynnością, jednak nic bardziej mylnego. 

Mediacja jest jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Dobrowolna próba dojścia do porozumienia, czyli uregulowanie zasad współpracy w rodzinie, przez skłócone strony, jest możliwa, dzięki pomocy osoby trzeciej, zwanej mediatorem.

Czasami zdarza się, że rodzina, wbrew temu, iż miała tworzyć nierozerwalną wspólnotę, rozpada się. Każdy zaczyna wtedy isć w swoją stronę, jednak nie znaczy to, że zamiera jakakolwiek łączność. O jej podtrzymywaniu świadczy chociażby konieczność płacenia alimentów.

Władza rodzicielska to w szczególności obowiązek i prawo do wykonywania opieki nad dzieckiem, jego wychowywaniem oraz zarządzania jego majątkiem. Przy rozwodzie małżonków, czy rozstaniu partnerów, rodzice niejednokrotnie samodzielnie deklarują współdziałanie w ustaleniu kontaktów z dziećmi oraz w podejmowaniu decyzji co do ich przyszłości. 

Przepisy dotyczące sporządzania testamentów dają znaczną swobodę dysponowania własnym majątkiem. Testator, czyli osoba, która spisuje testament, może dowolnie rozdysponować swój majątek. Musi się jednak liczyć z tym, że każdy testament może być zakwestionowany. 

Ustanie małżeństwa oznacza nie tylko zmianę relacji między małżonkami, ale również powoduje skutki dla ich sytuacji majątkowej. Wraz z rozwodem majątek wspólny małżonków przestaje istnieć, a jego składniki muszą zostać odpowiednio oszacowane i w odpowiednich proporcjach trafić do byłych małżonków.

Podpisanie jakiejkolwiek umowy zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Nie można mieć pewności, czy osoba, z którą ją zawieramy, jest godna zaufania. Czy ma ona prawo, by podejmować określone zobowiązania? Nie wiemy też, czy nasz kontrahent wywiąże się w pełni z tego, co nam obiecał.

Od początku działalności przyświecał nam jeden cel:

chcieliśmy nieść pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn, szukają pomocy prawnej.