Posiadam uprawnienia dla członków rodziny wielodzietnej tj. 10% zniżki na usługi prawne.

Co wolno obrońcy w sądzie?

Zgodnie z polskim prawem, oskarżony może w sądzie bronić się samodzielnie. Obrona ze strony prawnika jest obowiązkowa w przypadku osób nieletnich, niesłyszących, niewidomych lub niemych, a także gdy zachodzi wątpliwość co do poczytalności oskarżonego albo występują inne okoliczności utrudniające obronę, jak na przykład brak znajomości języka polskiego.

Jeżeli jednak przyjdzie komuś zasiadać na ławie oskarżonych, niech lepiej zwróci się o pomoc do doświadczonego adwokata. Mieszkańców Wrocławia i okolic zachęcamy więc do skorzystania z usług naszej wrocławskiej kancelarii. Działania, jakie możemy wykonywać w sądzie reprezentując klientów, opisujemy poniżej.

 

Pozycja obrońcy w procesie sądowym

Obrońca występuje w imieniu oskarżonego w toku postępowania przygotowawczego i procesu na postawie udzielonego pełnomocnictwa lub decyzji sądu. Zobowiązany jest do podejmowania wszelkich działań przewidzianych prawem w celu doprowadzenia do uniewinnienia oskarżonego lub do orzeczenia jak najniższego wymiaru kary. Działania te odnoszą taki skutek, jakby podjął je sam oskarżony.

adwokat

 

Obrońca nie może jednak zastępować oskarżonego przy czynnościach, w których ten występuje jako źródło dowodowe, na przykład składając wyjaśnienia. W odróżnieniu od oskarżonego nie obejmuje go też brak karalności za składanie fałszywych zeznań. Nie będzie jednak odpowiadał za niezawiadomienie o popełnionym przez klienta przestępstwie ani za zatajenie dowodów niewinności współoskarżonego, jeżeli ujawnienie tych dowodów działałoby na niekorzyść jego klienta.

Podkreślić należy jednocześnie, że obrońca jako przedstawiciel oskarżonego ma w procesie samodzielną pozycję. Może więc między innymi składać wnioski dowodowe mimo sprzeciwu klienta, a nawet kwestionować jego przyznanie się do winy. Podstawowe ograniczenie działań obrońcy stanowi nakaz podejmowania wyłącznie takich czynności, które będą korzystne dla oskarżonego. Obrońca może więc bronić kilku oskarżonych, dopóki jednak ich interesy nie pozostają w sprzeczności.

 

Od początku działalności przyświecał nam jeden cel:

chcieliśmy nieść pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn, szukają pomocy prawnej.