Posiadam uprawnienia dla członków rodziny wielodzietnej tj. 10% zniżki na usługi prawne.

Co obejmuje umowa majątkowa małżeńska? Treść intercyzy

Po zawarciu małżeństwa dochodzi do powstania małżeńskiej wspólności majątkowej. Wynika to bezpośrednio z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zaś stosunek ten następuje z mocy prawa. Oznacza to, że do jego powstania nie jest konieczne dokonanie żadnych dodatkowych czynności. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zawrzeć tzw. intercyzę.

Czym jest intercyza?

Na samym wstępie należy zaznaczyć, że intercyza jest pojęciem potocznym, aczkolwiek powszechnie stosowanym. W gruncie rzeczy jest to małżeńska umowa majątkowa, która wyklucza istnienie wspólności majątkowej następującej z mocy prawa. Zawierana jest naturalnie pomiędzy małżonkami, jednak istnieje możliwość, aby została podpisana jeszcze przed ślubem. Ogólnie rzecz biorąc, jej celem jest ustanowienie odmiennych stosunków majątkowych, które z góry określa Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Jeżeli zamierzasz zawrzeć tego rodzaju umowę, zapraszam Cię do podjęcia kontaktu. Jako adwokat z wieloletnim stażem specjalizuję się w prawie rodzinnym we Wrocławiu. Bogate doświadczenie pozwala mi zagwarantować najwyższą jakość usług prawnych, co przekłada się na korzyść moich klientów. Pomogę Ci w dopełnieniu wszelkich formalności oraz wskażę wszelkie możliwości.

intercyza

Umowa majątkowa małżeńska a jej treść

Wiele osób utożsamia ten dokument z rozdzielczością majątkową. Jest to trafne skojarzenie, jednak należy mieć na uwadze, że możliwości jest znacznie więcej. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje bowiem następujące rodzaje ustrojów małżeńskich:

  • wspólność majątkowa rozszerzona,
  • wspólność majątkowa ograniczona,
  • rozdzielczość majątkowa,
  • rozdzielczość majątkowa z wyrównaniem dorobków.

Bezsprzecznie najczęściej dochodzi do ustanowienia między małżonkami rozdzielczości majątkowej. Nie zawsze jest to jednak trafna decyzja. Należy dodatkowo nadmienić, że umowa ta może być w każdej chwili rozwiązana. Wówczas z mocy prawa powstaje wspólność ustawowa, co wyraża wprost art. 47 §  2 KRO. Co istotne, w czasie trwania małżeństwa można dokonywać również zmian w treści tzw. intercyzy.

Od początku działalności przyświecał nam jeden cel:

chcieliśmy nieść pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn, szukają pomocy prawnej.