Posiadam uprawnienia dla członków rodziny wielodzietnej tj. 10% zniżki na usługi prawne.

Testament

Testament to dokument, który umożliwia właściwy i zgodny z wolą zmarłego podział jego majątku. Może być on sporządzony wyłącznie przez jednego spadkodawcę, który ma pełną zdolność do czynności prawnych. W przeciwnym razie dokument może zostać odwołany. W testamencie uwzględniani są spadkobiercy oraz określany jest zakres majątku zmarłego, który mają oni otrzymać. W przypadku braku testamentu lub w sytuacji, gdy zostanie on uznany za nieważny, spadek dzielony jest według zasad prawa spadkowego będącego częścią prawa cywilnego.

Warto jednak pamiętać, że testament ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym, dlatego chcąc go przygotować, warto zadbać o jego poprawną formę i zachowanie wszystkich zasad. Nasza kancelaria we Wrocławiu pomaga Klientom w przygotowywaniu rozmaitych dokumentów i zgodnych z prawem pism. Dzięki temu będą Państwo mieli pewność, że spisany testament zostanie uwzględniony w chwili podziału majątku po zmarłym.

 

Sporządzanie testamentów

Testament powinien być spisany przez spadkodawcę lub przed notariuszem. W przypadku obawy rychłej śmierci spadkodawcy, testament może zostać również oświadczony ustnie, jednak w obecności co najmniej trzech świadków. Następnie (w ciągu roku) musi on zostać spisany i podpisany przed spadkodawcę oraz świadków. Spisując testament własnoręcznie, warto pamiętać o kilku zasadach:

  • powinien być w całości napisany odręcznie,
  • powinien zawierać podpis i datę,
  • powinien obejmować rozrządzenia wyłącznie jednego spadkodawcy.

Jeśli chcieliby Państwo zadbać o konkretny, a jednocześnie inny niż dziedziczny podział majątku po swojej śmierci, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią we Wrocławiu. Pomagamy Klientom zarówno w zakresie spisywania testamentu, jak i pozostałych spraw z zakresu podziału spadku czy dziedziczenia.

 

Od początku działalności przyświecał nam jeden cel:

chcieliśmy nieść pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn, szukają pomocy prawnej.