Posiadam uprawnienia dla członków rodziny wielodzietnej tj. 10% zniżki na usługi prawne.

Porady prawne

Zakres oferowanych porad prawnych udzielanych w Kancelarii Adwokackiej Katarzyny Kamienowskiej we Wrocławiu obejmuje sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego i spadkowego. Porady prawne udzielane przez zespół adwokatów obejmują przede wszystkim:

 • sprawy spadkowe,
 • sprawy rozwodowe,
 • podział majątku,
 • ustalenia alimentów,
 • odszkodowania.

Z naszą kancelarią współpracują adwokaci oraz radcy prawni, którzy podejmują się także prowadzenia spraw o błędzie w sztuce lekarskiej. Oferta kompleksowych porad prawnych jest zasługą solidnego wykształcenia prawniczego, rozległej wiedzy z dziedzin prawa oraz wieloletniego doświadczenia praktycznego. Usługi skierowane są do osób indywidualnych i przedsiębiorstw, które potrzebują kompleksowego wsparcia z zakresu prawa.

Współpracujemy także z wieloma biurami notarialnymi i komorniczymi oraz rzeczoznawcami i biurami tłumaczeń. W naszej pracy przyświeca nam cel pomocy potrzebującym oraz wysoka jakość świadczonych usług, która przekłada się na zadowolenie klientów.

 

Dwie osoby przy tablecie


W jakich sytuacjach warto skorzystać z porad prawnych?

Najczęściej spotkanie z radcą prawnym kojarzy się z trudną sytuacją prawną, której konsekwencją będzie rozprawa sądowa. Jednak korzystanie z porad prawnych oznacza także konsultacje dotyczące prowadzenia spółki handlowej lub działalności gospodarczej. Radcy prawni, prawnicy i adwokaci mogą zaopiniować dokumenty, które należy złożyć do instytucji zajmujących się wypłacaniem odszkodowania. Przygotowując się do złożenia wniosku rozwodowego, można zasięgnąć porady prawnej, aby skonsultować się w kwestii podziału majątku lub ustalenia alimentów.

Wsparcie specjalisty jest wskazane zawsze, kiedy dana osoba staje się stroną postępowania sądowego – czy to jako osoba wnosząca o rozpoczęcie postępowania, czy też jako osoba, przeciwko której postępowanie będzie się toczyć. Prawnik jest bowiem w stanie świadczyć pomoc prawną powodom i pozwanym zgodnie ze swoją wiedzą i jak najlepszymi intencjami. Rozmowę z prawnikiem najlepiej przeprowadzić na jak najwcześniejszym etapie postępowania, aby mieć pełną świadomość toczących się czynności.

 

Jakie korzyści niesie uzyskanie porady u radcy prawnego?

Uzyskanie porady u radcy prawnego niesie szereg korzyści niezależnie od tego, którą stronę w sprawie się reprezentuje. Do głównych zalet korzystania z porad prawnych należy zaliczyć:

 • pozyskanie wiedzy o przebiegu toczących się czynności,
 • rozeznanie o swoich obowiązkach i prawach,
 • świadomość, jak można reagować na bieżące działania sądu,
 • przezwyciężenie stresu,
 • spokój o dotrzymywanie terminów oraz o zgodność prowadzonych działań i wnoszonych dokumentów z obowiązującymi normami,
 • możliwość dochodzenia swoich praw i skutecznej obrony.

Korzystanie z porad prawnych to przede wszystkim uzyskanie podstawowej wiedzy o sytuacji prawnej, w jakiej znajduje się powód/powódka lub pozwany. Wiedza pozwala analizować skutki podejmowanych działań w postępowaniu, a więc świadomie decydować o swoim życiu, a często także życiu i przyszłości swoich najbliższych. Zazwyczaj bowiem zdarza się, że rozstrzygnięcia na sali sądowej mają wpływ na niezwykle istotne aspekty, których konsekwencje trwają przez kilka czy kilkadziesiąt lat.

Nie warto pozostawać w tak poważnych momentach w osamotnieniu, szczególnie że po pomoc prawną nie trzeba zwracać się osobiście – na konsultacje do prawnika może udać się ktoś z rodziny lub inna zaufana osoba. W naszej kancelarii we Wrocławiu oferujemy Państwu wsparcie radcy prawnego w wielu trudnych lub skomplikowanych sytuacjach.

 


Od początku działalności przyświecał nam jeden cel:

chcieliśmy nieść pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn, szukają pomocy prawnej.