Posiadam uprawnienia dla członków rodziny wielodzietnej tj. 10% zniżki na usługi prawne.

Jak ustalić wysokość alimentów?

Czasami zdarza się, że rodzina, wbrew temu, iż miała tworzyć nierozerwalną wspólnotę, rozpada się. Każdy zaczyna wtedy isć w swoją stronę, jednak nie znaczy to, że zamiera jakakolwiek łączność. O jej podtrzymywaniu świadczy chociażby konieczność płacenia alimentów. Tego rodzaju świadczenia, w zależności od konkretnych okoliczności, płaci się na przykład byłej żonie albo dziecku.

Jedną z najistotniejszych właściwości alimentów jest ich wysokość. W każdym przypadku musi ona zostać odpowiednio ustalona. Tak, by jednocześnie płatnik miał realne szanse na regularne łożenie środków, a świadczeniobiorca otrzymywał kwotę pokrywającą wszystkie najważniejsze potrzeby. Zasadniczo wysokość alimentów może być ustalona na dwa sposoby. Albo polubownie, zgodnie z dobrowolnym porozumieniem stron, albo drogą sądową. Ta pierwsza metoda jest naturalnie łatwiejsza, jednak nie zawsze dana sytuacja sprzyja jej zastosowaniu.

Główne czynniki wpływające na wysokość alimentów

alimenty

Jakie czynniki wpływają więc na wysokość alimentów? Głównym aspektem wyznaczającym w tym przypadku poziom świadczenia są potrzeby dziecka czy innej osoby, której przysługują środki. Zasadniczo określa się je mniej więcej na takim poziomie, na jakim utrzymana jest sytuacja materialna rodziców, czy też szerzej – świadczeniodawcy. Nie da się ukryć, że właśnie wysokość zarobków tego, kto ma płacić alimenty, wywiera decydujący wpływ na wysokość tych świadczeń. Przy czym nie chodzi tu tylko o aktualną wysokość zarobków, lecz także o ich potencjalny kształt. W związku z tym znaczenie ma nie tylko to, jaka jest teraźniejsza sytuacja materialna świadczeniodawcy, lecz także to, jaka może ona być w niedalekiej przyszłości, biorąc pod uwagę wykształcenie czy zdolności tego, na kim spoczywa obowiązek płacenia alimentów.

Oczywiście czynnikiem, od którego zależy wysokość alimentów, jest też to, ile osób w ostatecznym rozrachunku będzie otrzymywać te świadczenia. Tak czy inaczej nie ma czegoś takiego jak uniwersalna wysokość alimentów. Każdorazowo poziom jest ustanawiany w zależności od konkretnej sytuacji.

Od początku działalności przyświecał nam jeden cel:

chcieliśmy nieść pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn, szukają pomocy prawnej.