Posiadam uprawnienia dla członków rodziny wielodzietnej tj. 10% zniżki na usługi prawne.

Jakie elementy powinien zawierać pozew rozwodowy?

Rozwód jest przykrym doświadczeniem, które niestety wiąże się również z formalnościami. Wszczęcie procesu rozwodowego wymaga bowiem wniesienia pozwu. Mogłoby się wydawać to prostą czynnością, jednak nic bardziej mylnego. Takie pismo powinno być skonstruowane zgodnie z literą prawa, a zarazem zachować sens logiczny oraz merytoryczny.

Jakie są podstawowe elementy pozwu rozwodowego?

Na wstępie należy zaznaczyć, że pozew o rozwód jest rodzajem pisma procesowego w procedurze cywilnej. Z tego powodu prawo nakłada na powoda obowiązek zachowania ściśle określonej formy. Oczywiście taki dokument musi być sporządzony na piśmie. Ważne jest także, aby wyraźnie zaznaczyć, czego dotyczy. Z tego powodu w nagłówku umieszcza się sformułowanie „Pozew o rozwód” lub „Pozew rozwodowy”.

Konieczne jest również oznaczenie stron, czyli powoda oraz pozwanego. W tym celu na dokumencie umieszcza się ich dane, tj. imię i nazwisko, adres oraz PESEL. Musisz również określić sąd, do którego kierowany jest pozew, wskazując jego nazwę oraz adres. Najczęściej będzie to sąd okręgowy. Pozew możesz złożyć samodzielnie lub skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Zajmujemy się prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego we Wrocławiu, dlatego zapraszamy Cię do kontaktu.

rozwód

Co musi zawierać pozew rozwodowy?

Powyższe dane są bazą pozwu, bez której ani rusz. Nie jest jednak tak, że wystarczą one do skutecznego wszczęcia postępowania. W pozwie muszą znaleźć się także inne, równie istotne elementy, takie jak:

  • potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej,
  • wniosek o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód,
  • pełnomocnictwo oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa,
  • uzasadnienie pozwu,
  • załączniki – odpis aktu małżeństwa oraz akty urodzenia dzieci, jeżeli strony je posiadają.

Warto zaznaczyć, że nie są to jedyne elementy, które mogą znaleźć się w pozwie. Małżeństwo wiąże się oczywiście ze wspólnym majątkiem oraz z reguły także z prawami rodzicielskimi. Najczęściej dochodzi do tego również kwestia alimentów. Wówczas konieczne będzie powiększenie zakresu dołączanych dokumentów, jednak będzie on uzależniony od indywidualnej sytuacji małżonków oraz ich roszczeń.

Od początku działalności przyświecał nam jeden cel:

chcieliśmy nieść pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn, szukają pomocy prawnej.