Posiadam uprawnienia dla członków rodziny wielodzietnej tj. 10% zniżki na usługi prawne.

Czy umowę najmu podpisuje się u adwokata?

Osoba zapisuje książkęPodpisanie jakiejkolwiek umowy zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Nie można mieć pewności, czy osoba, z którą ją zawieramy, jest godna zaufania. Czy ma ona prawo, by podejmować określone zobowiązania? Nie wiemy też, czy nasz kontrahent wywiąże się w pełni z tego, co nam obiecał. Do tych wszystkich wątpliwości bardzo często dochodzi jeszcze jedno – bardzo ważne – pytanie: czy umowa jest sformułowana uczciwie? Czy podpisując ją, nie narazimy się na straty albo nie zobowiążemy się do czegoś, czego nie chcemy lub nie będziemy w stanie wykonać?

 

Podpisanie jakiejkolwiek umowy zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Nie można mieć pewności, czy osoba, z którą ją zawieramy, jest godna zaufania. Czy ma ona prawo, by podejmować określone zobowiązania? Nie wiemy też, czy nasz kontrahent wywiąże się w pełni z tego, co nam obiecał. Do tych wszystkich wątpliwości bardzo często dochodzi jeszcze jedno – bardzo ważne – pytanie: czy umowa jest sformułowana uczciwie? Czy podpisując ją, nie narazimy się na straty albo nie zobowiążemy się do czegoś, czego nie chcemy lub nie będziemy w stanie wykonać?

 

Dlaczego warto podpisać umowę najmu u adwokata?

Sporządzenie umowy najmu przez adwokata w maksymalnym stopniu chroni nasze interesy. Dzięki znajomości przepisów i praktyce związanej z prowadzeniem różnego rodzaju spraw związanych z nieruchomościami adwokat wie, co powinno znaleźć się w tego rodzaju dokumencie. Jest w stanie zawrzeć tam odpowiednie obwarowania i gwarancje dotyczące prawie każdej sytuacji, która może się pojawić, oraz jasno określić prawa i obowiązki każdej ze stron. Zawieranie umowy najmu w kancelarii adwokackiej wiąże się z tym, że adwokat może umieścić w przygotowanej przez siebie umowie takie sposoby dochodzenia roszczeń, które pozwolą na uniknięcie sytuacji, w której poszkodowany może jedynie „szukać wiatru w polu”.

Dodatkową korzyścią zawierania umowy najmu u adwokata jest to, że pomoże on nam ocenić, czy wersja umowy, którą proponuje nam druga strona, nie jest dla nas krzywdząca. Przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawa o ochronie praw lokatorów dają dobre podstawy do właściwego zabezpieczenia osób zawierających umowę najmu. By jednak dobrze poznać wszystkie czyhające na nas pułapki i zabezpieczyć się przed nimi, warto skorzystać z usług adwokata biegłego w prawie cywilnym. Prawo cywilne to gałąź prawa zajmująca się regulacją wszelkiego rodzaju kontraktów i umów. Korzystając z usług fachowca, będą mieli Państwo gwarancję, że umowa została skonstruowana w sposób prawidłowy

 


Od początku działalności przyświecał nam jeden cel:

chcieliśmy nieść pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn, szukają pomocy prawnej.