Posiadam uprawnienia dla członków rodziny wielodzietnej tj. 10% zniżki na usługi prawne.

Czym jest mediacja rodzinna?

Mediacja jest jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Dobrowolna próba dojścia do porozumienia, czyli uregulowanie zasad współpracy w rodzinie, przez skłócone strony, jest możliwa, dzięki pomocy osoby trzeciej, zwanej mediatorem.

Czym jest mediacja rodzinna?

18 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji. Ale czym w ogóle jest mediacja? Reguła jest dość obszerna, ale chodzi tu o rozmowę stron, celem rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia pomiędzy nimi. Zwaśnione osoby mają możliwość wyrażenia swoich potrzeb, zadośćuczynienia i zawarcia ugody. Jeśli chodzi o sprawy rodzinne, mają często wiele wątków, szczególnie dotyczących dzieci. W grę wchodzą emocje, różne punkty widzenia, w wyniku czego zaczynają zacierać się najważniejsze wartości. Spór przeradza się w ostry konflikt, mający finał w sądzie. Rozwiązaniem jest w tym wypadku mediacja, która wcale nie jest łatwa do przeprowadzenia. W wyniku kłótni, małżonkowie zazwyczaj „wchodzą na ścieżkę wojenną”. To, co było dobre w związku, praktycznie przestało istnieć, bo pojawiło się mnóstwo przykrych sytuacji. Kartą przetargową są dzieci i to przede wszystkim ze względu na nie, należy dojść do porozumienia.

psycholog

Kto może być mediatorem?

Mediator nie rozstrzyga sporów i nie ocenia zachowania małżonków. Jego rolą jest pomoc w zażegnaniu konfliktu. Poszukuje takiego rozwiązania, które zadowoli obie strony. Rolę może pełnić np. Kancelaria Adwokacka Katarzyna Kamienowska. Adwokat zawsze pomaga w rozwiązywaniu wszelkich kwestii spornych dla dobra całej rodziny. Zaczyna rozmowę od zadawania pytań, które pomogą uporządkować wszystkie kwestie konfliktu, poszukując obustronnego rozwiązania. Trzeba pamiętać, że przynajmniej jednemu z małżonków towarzyszy stres, który utrudnia mediację. Spotkanie ma na celu uspokojenie sytuacji i rozwiązanie sporu rodzinnego. Pożądana jest w tym wypadku obecność dzieci, która daje pozytywny efekt.  Adwokat zapewnia wsparcie i udziela porad prawnych, a w razie potrzeby przygotowuje stosowne dokumenty do sądu.

Od początku działalności przyświecał nam jeden cel:

chcieliśmy nieść pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn, szukają pomocy prawnej.