Posiadam uprawnienia dla członków rodziny wielodzietnej tj. 10% zniżki na usługi prawne.

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Władza rodzicielska to w szczególności obowiązek i prawo do wykonywania opieki nad dzieckiem, jego wychowywaniem oraz zarządzania jego majątkiem. Przy rozwodzie małżonków, czy rozstaniu partnerów, rodzice niejednokrotnie samodzielnie deklarują współdziałanie w ustaleniu kontaktów z dziećmi oraz w podejmowaniu decyzji co do ich przyszłości. 

Jakie są zasady przyznawania opieki nad dzieckiem po rozstaniu rodziców?

Jeżeli takie ustalenia są zgodne, jak nakazuje prawo rodzinne, wtedy sąd jedynie je zatwierdza. Inaczej sprawa wygląda, jeśli nie ma porozumienia, wówczas rozstrzygnięcia co do opieki nad dzieckiem musi wydać sąd.  Już w pozwie rozwodowym należy zawnioskować o powierzenie władzy rodzicielskie i uregulowanie kontaktów. Sąd może pozostawić pełną władzę obojgu rodzicom lub powierzyć ją jednemu z rodziców, z ograniczeniem władzy drugiego. Drugie rozwiązanie stosowane jest wtedy, gdy brak porozumienia rodziców może skutkować trudnościami w podejmowaniu różnych decyzji dotyczącej dziecka.

opieka nad dzieckiem

Co decyduje o przyznaniu opieki nad dzieckiem?

Zarówno matka, jak i ojciec przy rozwodzie, mogą starać się o opiekę nad dzieckiem. Przed sądem muszą wykazać, że posiadają stabilną sytuację życiową i majątkową oraz czy są w stanie zagwarantować dziecku dobre warunki rozwoju. W tym zakresie możemy skorzystać z porady prawnej na przykład w kancelarii adwokackiej Katarzyny Kamienowskiej. Główną zasadą, którą sąd kieruje się podczas orzekania, jest dobro dziecka. Pojęcie to obejmuje zarówno rozwój fizyczny i duchowy, jak i odpowiednie kształcenie i wychowanie. Niemniej ważny jest też aspekt materialny, który dotyczy możliwości zapewnienie dziecku środków do życia i realizacji celów o charakterze osobistym. Sąd bada również więź emocjonalną dziecka, ocenia stan zdrowia, relacje z rodzicami oraz bierze pod uwagę opinie biegłych, czyli specjalistów psychologów. W wyroku rozwodowym sąd orzeka, w jaki sposób będzie wykonywana władza rodzicielska przez oboje rodziców oraz z którym rodzicem dziecko będzie mieszkać.

Od początku działalności przyświecał nam jeden cel:

chcieliśmy nieść pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn, szukają pomocy prawnej.