Posiadam uprawnienia dla członków rodziny wielodzietnej tj. 10% zniżki na usługi prawne.

Separacja – krok po kroku

W jaki sposób można przeprowadzić separację?

Pierścionek na palcuTermin separacja stosowany jest wówczas, gdy małżonkowie zaczynają żyć osobno, ale oficjalnie pozostają w związku. Niektóre pary podejmują decyzję o rozłące, jednak nie wiąże się ona ze skutkami prawnymi. Mówimy wówczas o separacji faktycznej. Innym typem jest separacja formalna. O jej wprowadzeniu orzeka sąd na wniosek jednego lub dwojga małżonków.

Myśl o separacji pojawia się wtedy, gdy małżonkowie stwierdzają, że niewiele ich łączy i woleliby, aby ich sytuacja została ujęta w kategoriach prawnych. Uzyskanie orzeczenia sądu wiąże się z przeprowadzeniem formalnego postępowania. Jeśli nasza decyzja jest nieodwołalna, to warto, zanim poczynimy pierwsze kroki, skonsultować się z kancelarią adwokacką. Wówczas otrzymamy wskazówki, aby sprawnie przeprowadzić postępowanie separacyjne. Pamiętajmy, że istotne jest odpowiednie przygotowanie, nie tylko mentalne. Sąd, rozpatrując naszą sprawę, będzie musiał zapoznać się z dowodami potwierdzającymi rozpad naszego małżeństwa w sferze duchowej, fizycznej oraz gospodarczej.

Zanim uzyskamy orzeczenie o separacji, będziemy musieli dopełnić następujących formalności:

  • Przygotowanie pozwu o separację – mogą to zrobić małżonkowie wspólnie albo jedno z nich. W pozwie określa się strony, którymi są małżonkowie. Ponadto w treści dokumentu formułuje się żądania pozwu. Należy zatem wyszczególnić, czego żądamy, czy uważamy, że separacja wymaga orzeczenia o winie lub nie. W pozwie trzeba określić, czy wymagamy przesłuchania świadków, a więc wiąże się to z podaniem ich danych. Obowiązkowe jest wskazanie, na jaką okoliczność będą oni przesłuchiwani. Dodatkowo w pozwie umieszcza się ewentualne żądania związane z ustanowieniem opieki rodzicielskiej, przyznaniem alimentów. Następnie w pozwie niezbędne jest uzasadnienie. W jego treści należy opisać, w jaki sposób doszło do rozpadu pożycia małżeńskiego. Ważne jest umieszczanie faktów, które można poprzeć dowodami. W tej części pozwu podaje się informacje o wspólnych dzieciach oraz sytuacji majątkowej. Integralną część pozwu stanowią załączniki. Tworzą je takie dokumenty, jak: akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci, zaświadczenia o zarobkach oraz dowody, na które powoływaliśmy się w uzasadnieniu.
  • Złożenie pozwu o separację – do sądu okręgowego przynależnego do miejsca zamieszkania przynajmniej jednego z małżonków. Pozew można złożyć osobiście w biurze podawczym lub nadać pocztą.
  • Orzeczenie wyroku o separacji – wydaje sąd po rozpatrzeniu wniosku, zapoznaniu się z uzasadnieniem przekonującym o ustaniu pożycia małżeńskiego. Sąd przed wydaniem wyroku rozpatruje także sytuację dzieci. Należy się liczyć, że jeśli w uznaniu sądu orzeczenie o separacji wpłynęłoby niekorzystnie na ich rozwój oraz warunki, to możemy nie uzyskać separacji formalnej. Pozew o separację oddala się również wówczas, gdyby jej ustanowienie było sprzeczne z zasadami życia społecznego. Tak się dzieje, gdy jedno z małżonków jest bardzo chore i wymaga opieki ze strony partnera.

 

Jakie są konsekwencje prawne separacji?

Separacja formalna wprowadza rozdzielność między małżonkami, ale nie kończy ich związku. Od tej pory mogą żyć osobno, również przestają dzielić majątek. Jeśli para ma wspólne dzieci, to sąd określa zasady sprawowania opieki nad nimi i zobowiązuje do finansowania ich wychowania oraz wykształcenia. Orzeczenie o separacji znosi prawo do dziedziczenia ustawowego przynależnego po śmierci współmałżonka. Jednak osoby pozostające w separacji nie mogą wstąpić w nowy związek małżeński ani powrócić do nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa.

Na separację decydują się pary, które z powodu różnych przekonań, także religijnych nie chcą kończyć małżeństwa rozwodem. Częste są sytuacje, gdy separacja poprzedza rozwód. Niekiedy traktowana jest też przez małżonków jako próba, czy ich pożycie rzeczywiście ustało. Wtedy pamiętajmy, że życie może dopisać różne scenariusze.

 


Od początku działalności przyświecał nam jeden cel:

chcieliśmy nieść pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn, szukają pomocy prawnej.