Posiadam uprawnienia dla członków rodziny wielodzietnej tj. 10% zniżki na usługi prawne.

Rozwód – krok po kroku

Pierścionki i młotekDecyzja o rozwodzie to jedna z trudniejszych w naszym życiu. Bywa jednak, że mimo prób i starań nie ma satysfakcjonującej poprawy i jedynym wyjściem jest rozstanie. Rozwód to stwierdzone przez sąd zakończenie małżeństwa. Aby sąd mógł zdecydować o ustaniu małżeństwa, należy wykonać kilka czynności prawnych. Pierwszą z nich jest złożenie w sądzie rejonowym pozwu rozwodowego.

 

Co zawiera pozew rozwodowy?

Osoba wnioskująca o rozwód powinna udowodnić w sądzie, że nastąpił zupełny zanik pożycia oraz zawrzeć w pozwie rozwodowym swoje żądania. Sąd udzieli rozwodu, jeśli między małżonkami zostały zerwane więzy duchowe, fizyczne oraz gospodarcze. Możliwe są dwa typy rozwodów:

  1. Z orzekaniem o winie, w którym precyzyjnie należy określić swoje oczekiwania związane z rozwodem. Konieczne jest również zgromadzenie dowodów, które umożliwią określenie winy małżonka. Można też wskazać świadków, którzy będą zeznawać podczas rozprawy.
  2. Bez orzekania o winie, czyli za porozumieniem stron. Przy tego typu rozwodzie należy udowodnić, że doszło do zupełnego zaniku pożycia.


Przed złożeniem pozwu rozwodowego należy spróbować wspólnie z małżonkiem ustalić podział majątku, jeśli przed małżeństwem nie podpisano intercyzy. Określenie podziału wspólnych nieruchomości u notariusza może znacznie obniżyć koszta postępowania sądowego. Jeśli sytuacja związana z rozwodem i formalnościami wydaje nam się zbyt trudna, warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub prawnika.W pozwie powinny się również znaleźć nasze żądania odnośnie do orzeczenia o władzy rodzicielskiej, czyli kto ma sprawować opiekę nad małoletnimi dziećmi. Określamy też oczekiwania alimentacyjne na dzieci, a w uzasadnionych przypadkach również na powoda. Jeśli małżonkowie mieszkają w jednym domu, to pozew może również zawierać żądanie eksmisji współmałżonka. Oczywiście takie ustalenia, warto poczynić wcześniej, jednak ze względu na emocjonalne zaangażowanie, jest to bardzo trudne. W takiej sytuacji najlepiej skorzystać z pomocy prawnika. W naszej kancelarii znajdą Państwo wsparcie mecenas Katarzyny Kamienowskiej – adwokata z Wrocławia.

 

Ważne dokumenty.

Do pozwu rozwodowego należy dołączyć następujące dokumenty:

  • odpis aktu małżeństwa,
  • odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci,
  • potwierdzenie opłaty za pozew w kwocie 600 zł.

Powyższe dokumenty powinny być aktualne w chwili dołączania ich do wniosku.

Przed złożeniem pozwu rozwodowego należy spróbować wspólnie z małżonkiem ustalić podział majątku, jeśli przed małżeństwem nie podpisano intercyzy. Określenie podziału wspólnych nieruchomości u notariusza może znacznie obniżyć koszta postępowania sądowego. Jeśli sytuacja związana z rozwodem i formalnościami wydaje nam się zbyt trudna, warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub prawnika.

 


Od początku działalności przyświecał nam jeden cel:

chcieliśmy nieść pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn, szukają pomocy prawnej.