Posiadam uprawnienia dla członków rodziny wielodzietnej tj. 10% zniżki na usługi prawne.

Odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej

Notatnik na biurkuSztuka lekarska to szlachetna dziedzina, jednak nawet najlepiej wykwalifikowanym specjalistom mogą zdarzyć się pomyłki prowadzące do poważnych w skutkach uszczerbków na zdrowiu pacjenta. Pokrzywdzona w ten sposób bezbronna osoba nie pozostaje jednak na przegranej pozycji, a dochodzenie swoich praw należy do jej podstawowych obowiązków na drodze walki o sprawiedliwość i zadośćuczynienie za wyrządzony błąd medyczny.

 

Jak przebiega procedura oskarżania winnego lekarza?

Życie i zdrowie ludzkie to najważniejsze z posiadanych wartości każdego człowieka, dlatego każdą sprawę naruszającą prawa pacjenta zgłaszać należy do odpowiednich instytucji. Proces rozpoczynający procedurę dochodzenia swojej racji zaczyna się w sekcji ds. skarg i wniosków NFZ, którą znaleźć można w każdym oddziale wojewódzkim. Do zadań wspomnianej placówki należy kontrola oskarżonego szpitala oraz nakładanie na winną instytucję kar finansowych. W momencie, kiedy decyzja NFZ wydaje się niewystarczająca, przejść należy do kolejnego etapu, jakim jest skorzystanie z pomocy rzecznika praw pacjenta. Do porozumienia i kompromisu dojść można także na drodze postępowania wytoczonego wspólnie z adwokatem ds. prawa medycznego.

Do ugody dochodzi jednak niezwykle rzadko, szczególnie w przypadku placówek publicznych - w momencie ewentualnej przegranej i nagłośnienia sprawy, utrata dobrego imienia nie przełoży się bowiem na liczbę klientów korzystających z usług szpitala.

 

Które błędy medyczne kosztują najwięcej?

Ostateczna kwota, którą uzyskać można jako zadośćuczynienie za błędy lekarskie, różni się w zależności od szczegółów danej sprawy, a także całości przebiegu procesu dochodzenia odszkodowania. Najwyższe świadczenia wypłacane są głównie za przewinienia takie jak pozostawienie narzędzia po operacji wewnątrz ciała pacjenta, spowodowanie śmierci, nieumyślne wycięcie zdrowego narządu, a także uszkodzenie mózgu dziecka przy porodzie.

 


Od początku działalności przyświecał nam jeden cel:

chcieliśmy nieść pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn, szukają pomocy prawnej.